prawo-budowlanePostępowania prowadzone przed sądem w związku z nierzetelnym wykonaniem robót budowlanych przez firmę budowlaną podejmującą się wykonania zlecenia, nie jest sprawą łatwą, ponieważ wymaga znajomości bieżących przepisów prawa. Specjalistą znającym to zagadnienie jest adwokat prawo budowlane Łódź posiada postawione na wysokim poziomie, mecenasi z tego terenu wygrali już nie jedną sprawę z tej dziedziny.

Zakres działań adwokata w zakresie prawa budowlanego

  • Każdy wykonawca podpisujący z klientem umowę o wykonanie prac budowlanych ma obowiązek wywiązać się ze wszystkich punktów tej umowy, jeżeli jego czynności zostały przeprowadzone nierzetelnie bez zachowania sztuki budowlanej, może zostać skierowany przeciw niemu pozew o odszkodowanie, roszczenia gwarancyjne a także roszczenia z tytułu rękojmi.
  • Adwokat reprezentujący klienta może dochodzić od inwestora zapłacenia na rzecz klienta kar umownych.

  • Inną sprawą, w jakiej adwokat wspiera klienta w związku z nieprzestrzeganiem prawa budowanego, jest samowola budowlana, której następstwem jest kara pieniężna i konieczność jej rozebrania, sprawny i doświadczony adwokat potrafi tak pokierować przebiegiem sprawy, aby zalegalizować samowolę budowlaną i osiągnąć dla klienta pozwolenie na użytkowanie.
  • Adwokat specjalizujący się w prawie budowlanym, służy swoją pomocą także inwestorom i wykonawcom w takich czynnościach jak załatwienie pozwolenia na budowę, otrzymanie dotacji aż do odbioru danej inwestycji.
Advertisements