adwokat rozwód łódźProcedury sądowe oraz wszelkiego rodzaju korespondencja prawna może stanowić problem dla ludzi, którzy nie mieli z tym tematem wcześniej do czynienia. Niejednokrotnie bywa również tak, że sytuacja w jakiej się znaleźliśmy wywołuje duże emocje i trudno jest się wówczas skupić na tego rodzaju aspektach. Takiego typu sprawą jest rozwód, gdzie w grę wchodzą zazwyczaj nerwy. W takich sytuacjach warto jest zasięgnąć porady i pomocy profesjonalnego prawnika.

Adwokat rozwód Łódź to osoba, która rzetelnie zajmie się sprawą poczynając od podstaw. Pełnomocnika można ustanowić przed rozpoczęciem sprawy, na przykład na etapie składania pozwu lub też w trakcie jej trwania. Adwokat reprezentuje swojego klienta niezależnie, czy jest on stroną powodową, czy też pozwaną.

Będąc reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika, mocodawca nie musi stawiać się każdej rozprawie, co niekiedy bywa bardzo korzystne w przypadku rozwodu, gdyż pada tam wiele mocnych słów. Ponadto adwokat ma obowiązek zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty do przeprowadzenia postępowania dowodowego, w tym zadaje pytania świadkom oraz powołuje ich. Sporządza także wszelkie stosowne pisma procesowe oraz odpowiada na nie. Zajmuje się także składaniem ewentualnego odwołania i reprezentuje mocodawcę także przed sądem wyższej instancji.

Advertisements